6/22/2014

Scooby has opened a teaming group
At Scooby we are aware that the abandonment and mistreatment of animals is a Spanish problem that their own inhabitants need to resolve, but at the same time we now that we need the support of as many people possible, and that without the international pressure it would be a lot harder to change this situation. Making yourself teamer makes it possible for you to help us cover the cost to take care of our animals

Scooby heeft een teaming groep geopend.
Bij Scooby weten we dat het achterlaten en mishandelen van dieren een Spaans probleem is dat door onze eigen inwoners opgelost dient te worden, maar tegelijkertijd beseffen we dat we de hulp van zoveel mogelijk mensen nodig hebben, en dat het zonder die internationale druk een stuk moeilijker zou zijn om de situatie te veranderen. Door jezelf lid te maken en teamer te worden maakt het mogelijk ons te helpen de kosten te dekken om voor onze dieren te zorgen.